Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikamız

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Luva Güzellik Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Hizmetlerin tarafınıza sağlanması, gerekli durumlarda tarafınızla iletişim kurulması, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer ziyaretçilerimizden ayırt edilebilmesi,  işlemlerin yerine getirilebilmesi, fatura düzenlenebilmesi, tarafınızdan ödeme alınabilmesi, ihtiyaç duyduğunuz Hizmetler’in belirlenebilmesi, kampanyalarından faydalanabilmeniz, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikâyetlerinizin çözümlenebilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla ,

Kimlik Bilgilerinizi ( Ad Soyad , TC kimlik no , Pasaport no , Doğum Tarihi , imza )

İletişim Bilgilerinizi ( Adres , e-posta adresi , Telefon numarası )

İşlem Bilgilerinizi (Hizmet içerikleri, bedelleri, ödeme detayları)

Banka hesap ve Kredi Kartı bilgilerinizi işliyoruz.

Gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı davranışa karşı güvenliğin sağlanabilmesi ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.

Hizmetler’i almanıza engel herhangi bir hastalığınızın, alerjinizin veya başkaca engel bir sağlık durumunuzun olup olmadığını değerlendirebilmek ve size verilecek en uygun Hizmet’i belirleyebilmek amacıyla sağlık bilgilerinizi (alerjileriniz, kan şekeri, nabız, ameliyatlarınız, sağlık geçmişiniz, geçmiş hastalıklar, tedaviler, kullanılan ilaçlar, beslenme ve uyku rutini, kilo, boy, cilt, saç, tırnak gibi fiziksel özellikler, alışkanlıklar, bağışıklık özellikleri, cinsel sağlık bilgileriniz, spor alışkanlıklarınız, bağımlılık bilgileri, aile geçmişi, meslek, kronik problemler, cerrahi müdahale geçmişi) işliyoruz.

Bütün verileriniz, şirket politikaları doğrultusunda fiziksel veyahut sanal olarak (bulut ortamı, veri depoları vb)  şirket dışında harici depolama alanlarında tutulabilir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere Ne Şekilde Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizi, bilişim teknolojileri ya da uzmanlık gerektiren konularda ürün ve hizmet desteği aldığımız yurtiçindeki ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarımızla , ve alt yapı sağlayan tedarikçileri ile ,  yasal yükümlülüklerimiz ve yasal haklarımızın kullanılması kapsamında yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlarla, bazı hizmetlerimizin yetkilendirdiğimiz iş ortaklarımız bünyesinde ortak olarak tedarik edilmesi nedeniyle tarafımızdan yetkilendirilmiş iş ortaklarımız ile  paylaşmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi, Güvenlik kameraları ile Doldurduğunuz fiziksel formların kaydedilmesi

Bizimle paylaştığınız bilgilerin veya aldığınız hizmet bilgilerinin bilgi sistemlerimize kaydedilmesi ile tüm iletişim kanalları üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikâyetlerinizin kaydedilmesi ile santral ile yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, Hizmetlerimizin sağlanmasına ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; güvenlik kameraları ile kayıt yapılmasına ilişkin olarak “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine; ayrıca sağlık bilgilerinizi ise ayrıca vereceğiniz “açık rıza” ya dayanarak topluyor/işliyoruz.

Polikliniğimizde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak  Luva Güzellik Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ltd. Şti. aşağıda belirtilen adresimize yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz.

Adres : Barbaros Mah. Karanfil Sok. 1/J Villa 10 Ataşehir-İSTANBUL

E-Posta: yonetim@luva.com.tr

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Aşağıda, sağlık ve kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rıza metni yer almaktadır. Aydınlatma metninde detaylı olarak açıklandığı şekilde bu aydınlatma metninde belirtilen sağlık ve kişisel verilerimin işlenmesine ve yetkilendirdiğiniz iş ortaklarınız ve tedarikçileriniz ile paylaşılmasına rıza veriyorum.

İleti Onay Metni

Kayıt işlemleri sırasında verdiğim kişisel veri ve iletişim bilgilerimin Luva Güzellik Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Aydınlatma Metninde verilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, kayıt altına alınmasına ve muhafaza edilmesine ve aynı zamanda hizmet ilişkisi içerisinde olduğu grup kurum ve markaları ve üçüncü kişiler ile paylaşmasına muvafakat ediyor ve onay veriyorum. Luva Güzellik Eğitim Danışmanlık İnşaat Turizm Ltd. Şti.  tarafından grup kurum ve markalarına dair her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik v.b hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları tanıtım ve bilgilendirmeler kapsamında tarafıma ticari elektronik ileti ( arama, sms, mail, vb ) gönderilmesini kabul ediyorum.